Medzianky
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah
Obec
Heraldika

V 19. storočí používala obec svoje pečatidlo. Výskumom archiválii v ŠOBA Prešov sa podarilo nájsť listinu z roku 1854, na ktorej bol voskový odtlačok pečatidla našej obce. Historické pečatidlo má maďarský text: MEGYES HELYSÉG PETSÉTJE 1837 (pečať obce Megeš - Medzianky). Symbolom je obilný snop a kosák. Nakoľko uvedený symbol má na svojom pečatidle aj veľká väčšina ostatných obcí v Šariši, nebolo možné použiť pôvodný historický symbol pri tvorbe návrhu obecného erbu. Preto autor návrhu erbu pre Medzianky vychádzal z historických skutočností, a to že obec bola pôvodne založená vojensko-strážnou družinou, symbolom čoho je kopija a historiský názov obce MEGYES, v preklade Višňové alebo Višňovec, symbolizujú plody višne.Vlajka obce Medzianky pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), zelenej (2/8), žltej (2/8), zelenej (2/8) a bielej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcim do tretiny jej listu. Vlajka obce Medzianky je zapísaná v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou M-118/2001

Fotogaléria
Z histórie obcePrvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1212. V tejto listine daroval kráľ Ondrej II. Kláštoru krížovníkov v Chmeľove medziansky majetok (Mediasmiele). Predpokladá sa, že obec bola založená už skôr asi v druhej polovici 11. storočia maďarskou vojensko-strážnou družinou na príkaz uhorského kráľa na zabezpečenie ochrany pohraničia. V uvedenej dobe sa v neveľkej vzdialenosti od obce nachádzala uhorsko-poľská hranica. V neskorších rokoch sídlisko strážnej družiny stratilo význam, nakoľko hranica Uhorska sa posunula výrazne na sever. V roku 1312 sa Medzianky uvádzajú pod názvom Medies. V roku 1313 od krížovníkov získal výmenou majetkov tento majetok (tým aj Medzianky) škachtic Kokoš Berzeviczy.
V roku 1319 Medzianky ako aj ďalšie majetky predaj Berzeviczy drienovským Abovcom . Začiatkom 15. storočia a aj neskôr boli majiteľmi Medzianok Sóosovci zo Solivaru. Medzianky sa už v listinách spomínajú ako Megyes, prípadne Meges, ale aj Medyes.
V roku 1427 bola obec zdanená od 27 port. V roku 1600 sa v obci nachádzalo 7 poddaných domácností, dom šoltýsa a kostol s farou V blízkosti obce na vyvýšenine „Zámek“ jestvoval v 12.-15. storočí malý strážny hrad, z ktorého zostali len zvyšky zrúcanin.Kostol Sv. Michala Archanjela

V obci sa nachádza rím. kat. kostol. Sv. Michala Archanjela, pôvodne gotický zo začiatku 14. storočia, ale v roku 1748 bol skoro úplne prestavaný. Je filiálnym kostolo
m patriacim do farnosti Hanušovce n. T. Evanjelický a.v. kostol v Medziankach bol postavený v rokoch 1959-1961. Kostol mal jednu miestnosť s vežou. S jeho opravou sa začalo v máji roku 1995 a oprava bola ukončená v auguste 1998.


TOPlist
Návrat na obsah