Medzianky
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah
Fotogaléria
Medziansky hrádok - II. etapa prác

Koncom roka 2012 sa Obecný úrad v Medziankach prihlásil do projektu "Obnov si svoj dom" na Ministerstve kultúry. Predložený projekt bol vyhodnotený ako úspešný a v spolupráci z UPSVaR získal dotáciu a finančné prostriedky na piatich pracovníkov z úradu práce po dobu štyroch mesiacov. Práce boli zahájené v auguste tohto roku za asistencie Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Vytýčený plán práce je vymurovanie nadzemného muriva vstupnej veže do nádvoria Hrádku v plnom priereze. Sme vďační aj za tento malý projekt, ktorým zhodnotíme kultúrne dedičstvo našich predkov, za účasti našich občanov. Pripájame niekoľko fotografií  ktoré dokumentujú postup prác aj pracovníkov pri práci.
TOPlist
Návrat na obsah