Medzianky
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah
Pre turistov
Okolie obce


Radvanovské skalky

spoločenstva. Na plytkých skeletovitých pôdach rastú trávnaté porasty mrvice perovitej (Brachypodium pinnatum), kostravy žliabkatej (Festuca rupicola), ostrice nízkej (Carex humilis) s mnohými inými druhmi. Hlavným motívom pre ochranu tohoto územia je však hojný výskyt ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis), ďalej veternice lesnej a zastúpenie tu majú aj vstavačovité druhy.


Kaštieľ Hanušovce

Architektonickou dominantou východoslovenskej obce Hanušovce nad Topľou je renesančno-barokový kaštieľ, ktorý postavili na prelome 17. a 18. storočia.
Jeho charakteristickými črtami sú výrazné nárožné veže a bohatá štuková výzdoba interiéru a fasády kaštieľa. Kaštieľ je v súčasnosti sídlom Vlastivedného múzea s cennou historickou a prírodovedeckou expozíciou so zameraním na územie okresu Vranov nad Topľou. Súčasťou areálu kaštieľa je rozľahlý pamiatkovo chránený prírodno-krajinársky park.


                                 


September - jún:
Pondelok - Piatok: 7.30 - 15.00
Júl - august:
Pondelok - Piatok: 7.30 - 18.00
Sobota, Nedeľa: 14.00 - 18.00

Kontakt: PhDr. Mária Kotorová
Zámocká 160/5
094 31 Hanušovce nad Topľou
Tel: +421 (0) 57/445 24 41
Email: vmuzeumhanus@stonline.sk

http://www.muzeumhanusovce.sk/


Viadukt pri Hanušovciach

Vzácnou technickou pamiatkou a najdlhším železničným mostom postaveným v oblúku nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe je viadukt pri Hanušovciach na východnom Slovensku.Hanušovský oblúkový viadukt je dlhý 389,9 metra. Postavený bol v roku 1943. Krásne priehradové konštrukcie so skriveným spodným pásom boli posadené na rôzne vysokých pilieroch podľa svahu údolia, ktoré tento viadukt prekleňuje.
Najvyšší pilier meria 28 metrov a jeho výška nad terénom je 40 metrov. Počas druhej svetovej vojny bol viadukt takmer úplne zničený.
Táto vzácna technická pamiatka sa však dočkala rekonštrukcie a dnes slúži na trati medzi Kapušanmi a Vranovom spolu s niekoľkými ďalšími podobnými mostnými konštrukciami.


Náučný chodník Tajch, Pavlovce


1. Časť detský náučný chodník
Základné údaje:
- Dĺžka cca 2500 m, prevýšenie 80 m, od 410 m.n.m. do 500 m.n.m
Na chodníku nájdeme:
- Minerálny prameň ( foto )  
- Fauna a flóra
- Chránený prírodný výtvor „ Zárez Stravného potoka“ ( foto )
- Semenné sady ( borovica, smrekovec, javor, jaseň, brest horský ) ( foto )

- Objekt PRO SILVA a génová základňa Kráľovčík
- Škola bez tried s oddychovým miestom
- Informačné tabule: poznávanie húb, rastlín, drevín, vtákov a poľovnej zvery ( foto )
- Lesnícke technické pamiatky a lesnícka činnosť

2. Časť lesný náučný chodník
Základné údaje:
- Dĺžka 4500 m. prevýšenie 230 m
Na chodníku nájdeme:
- Všetko z prvej časti + horská bystrina, prameň
- Fauna a flóra
- Identifikácia chránených území a prírodných zaujímavostí
- Pálenie dreveného uhlia, miliere, retortné pece ( foto )
- História vojnové zákopy
- Oddychová miesta a výhľad havraní vrch ( výhľad foto )
- A mnoho ďalšiehoK dispozícii sú sprcha, šatne, bufet, veľká trávnatá plocha na slnenie.

TOPlist
Návrat na obsah