Medzianky
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah
Obec
Základné informácie
 • Okres: Vranov nad Topľou

 • Mikroregión: Hanušovce nad Topľou

 • Prvá písomná zmienka: 1212

 • Nadmorská výška: 240 m.n.m.

 • Počet obyvateľov: 316

 • Výmera katastra: 493 ha

Informacie o obciObec Medzianky je obec s najstaršou písomnou zmienkou v okrese Vranov nad Topľou. Podľa posledného sčítania ľudu v roku 2004 má obec 317 obyvateľov a počet obývaných domov 86.

V katasri obce sa nachádza:

 • Chránené územie Medzianske skalky

 • Gotický kostol sv. Michala

 • Medziansky hrádok


V obci sa nachádza

 • Materská škôlka

 • Obecná knižnica

 • Kultúrny dom

 • Dom smútku


V obci sa nachádza rím. katolícky kostol svätého Michala Archanjela, pôvodne gotický zo začiatku 14. storočia, ale v roku 1748 bol skoro úplne prestavaný. Je filiálnym kostolom patriacim do farnosti Hanušovce nad Topľou.

Evanjelický a. v. kostol v Medziankach bol postavený v rokoch 1959-1961. Jeho posvätenie vykonal vtedajší miestny zborový farár Július Sepeši 1.10.1961. Kostol mal jednu malú miestnosť a vežu. S jeho opravou sa začalo v máji roku 1995, posvätený bol 23.8.1998 biskupom východného dištriktu Jánom Midriakom.

V Medziankach sa pravidelne konajú aj bohoslužby zboru Cirkvi Bratskej.

Poloha

 • Medzianky ležia v nadmorskej výške 240 metrov na rozhraní Slanských vrchov a Nízkych Beskýd, v údolí Medzianskeho potoka. Nízke Beskydy sú tvorené bradlovými pásmami z vápenatých zlepencov prekryté flyšovými vrstvami.


 • Medziansky potok je pravostranný prítok Tople a meria 9,9 km. V obci Medzianky sa rozvetvuje na dve ramená (cca 450 m). Pramení na severnom okraji Slanských vrchov na severovýchodnom úpätí vrchu Tri chotáre (1 025,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 510 m n. m.


 • Medzianky majú vrchovinový typ klímy, mierne teplý a vlhký. Územie patrí k pramennej oblasti. Veľka členitosť terénu, flyšový geologický podklad a silná podzolizácia pôd nepriaznivo vplývajú na vodohospodárske pomery. Celé územie patrí k pôvodu Bodroga a Hornádu, jeho riečná sieť patrí k úmoriu Čierneho mora.


 • Územnosprávne patria Medzianky do Prešovského kraja, Vranovského okresu.


Doprava

Medzianky sú priamo napojené na cestu prvej triedy I/18, ktorá tvorí severný dopravný koridor v smere východ - západ. Od mesta Prešov pokračuje ako súčasť transeurópskej cestnej siete s označením E50 cez Trenčín a Brno až do Prahy. Cesta I/18 je na blízkej križovatke napojená aj na E371, európsku cestu spájajúcu Slovensko a Poľsko (Vyšný Komárnik - Barwinek).

Ťažisko dopravy do zamestnania a inej dopravy je na prímestskej autobusovej doprave SAD. Keďže cez zastávku priamo v obci prechádza len minimum spojov, najviac je obsluhovaná zastávka SAD Pavlovce, Podlipníky nad obcou na hlavnej ceste I/18. Hlavné spoje sú smerujú do Prešova a Vranova nad Topľou.
V blízkosti obce je osobná vlaková stanica Pavlovce na železničnej trati ŽSR 193, ktorá spája Prešov a Humenné.
www.cp.sk


Telekomunikácie

Medzianky patria do uzlovej telefonickej oblasti pevnej telefónnej siete s predvoľbou 057, s prístupom k širokopásmovému internetu.
Obec je plne pokrytá signálom všetkých slovenských mobilných operátorov. Prístupný je aj mobilný vysokorýchlostný internet od T-Mobile, 3G internet od Orange a bezdrôtové pripojenie na internet prostredníctvom WiFi.

TOPlist
Návrat na obsah