Štrajková pohotovosť Mesta a obce

Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom  rokovaní dňa 18.5.2022 vyzvali členské mestá a obce ZMOS k štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania.

Zverejnené 27. mája 2022.
Bez úpravy .