K projektu Zmena zdroja vykurovania budovy OÚ v obci Medzianky s využitím OZE

Kategória

Zverejnené 26. januára 2022.
Bez úpravy .