Dodatočné stavebné povolenie – doplnkové stavby k domu č. 93

Zverejnené
6. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. novembra 2020