Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke tabletu k SDOB

Zverejnené
18. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. marca 2021