Oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
6. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. novembra 2020