Projekt rozvoja obce Medzianky na roky 2015 – 2022

Zverejnené
6. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. novembra 2020