Tlačová správa sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Zverejnené
6. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. novembra 2020