Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Zverejnené
6. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. novembra 2020