Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Zverejnené
6. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. novembra 2020