Verejná-vyhláška-prešetrenia-stavby-pristrešku-zasahujucého-do-parcely-c.-173-34-a-173-1-k.u.-Medzianky

Zverejnené
6. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. novembra 2020