Vyhlásenie-voľby-hlavného-kontrolóra-obce-Medzianky

Zverejnené
6. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. novembra 2020