Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

Zverejnené
7. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2021