Návrh záverečného účtu Obce Medzianky za rok 2020

Upravené
14. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. mája 2021 − 9. júna 2021