Prerušenie distribúcie elektriny 2.8.,4.8. 2021

Upravené
15. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júla 2021