Úradné hodiny OCÚ Medzianky

Zverejnené
12. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. marca 2021