Zrušenie prerušenia distribúcie elektriny dňa 28.jún 2021

Zverejnené
21. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. júna 2021