Pozvánka na obecné zastupiteľstvo č.22 dňa 15.2.2021

Upravené
13. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. februára 2021 − 20. februára 2021