Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 29.októbra 2022

Zverejnené
20. júla 2022
Kategória

Prílohy