Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.1/2021 o miestnych daniach na území obce Medzianky