Preskočiť na obsah

Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Medzianky