Preskočiť na obsah

Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Medzianky