Preskočiť na obsah

Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa a o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a v škol.zariad. v zriaďovateľskej pôsob. Obce medzianky Medzianky