Návrh záverečného účtu Obce Medzianky za rok 2021

Zverejnené
29. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2022 − 13. mája 2022
Kategória

Prílohy