Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 29.októbra 2022

Zverejnené
20. júla 2022
Kategória

Prílohy