Schválené VZN č. 3 – 2019 o miestnych daniach na území obce Medzianky

Zverejnené
31. marca 2019
Kategória

Prílohy