Preskočiť na obsah

Schválené VZN č. 4 – 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Medzianky