Schválený návrh VZN č.2/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Medzianky

Zverejnené
6. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 6. decembra 2021
Kategória

Prílohy