Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Medzianky na deň 14.2.2023

Zverejnené
2. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
2. januára 2023 − 1. februára 2023
Kategória

Prílohy