Výzva na predkladanie ponúk

Zverejnené
14. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. decembra 2021
Kategória

 „Zmena zdroja vykurovania budovy obecného úradu v obci Medzianky s využitím OZE

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Medzianky

Prílohy