Výzva z VSD na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácií výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou Verejnej vyhlášky

Zverejnené
17. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. januára 2022 − 31. januára 2022
Kategória

Prílohy