VZN č.1/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev , ako aj iné ich zmeny na území obce Medzianky, schválené OZ

Zverejnené
6. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júna 2022 − 20. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy