VZN č.1/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj iné zmeny na území obce Medzianky

Zverejnené
16. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2022 − 30. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy