VZN č.2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Medzianky

Zverejnené
6. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júna 2022 − 20. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy