VZN č.2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Medzianky

Zverejnené
16. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2022 − 30. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy