VZN č.3/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Medzianky

Zverejnené
16. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2022 − 30. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy