VZN č.3/2022 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Medzianky

Zverejnené
6. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júna 2022 − 20. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy