VZN č.4/2022 o organizácií miestneho referenda v obci Medzianky

Zverejnené
6. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júna 2022 − 20. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 4/2022

Prílohy