VZN č. 4/2022 o organizácií miestneho referenda v obci Medzianky

Zverejnené
16. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2022 − 30. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 4/2022

Prílohy