VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a škol.zariad. v zriaďovateľskej pôsob. Obce Medzianky

Zverejnené
15. novembra 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
15. novembra 2019 − 30. novembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2019

Prílohy