Preskočiť na obsah

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa a o výške príspevku a spôsobe jeho platby pre čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Medzianky