VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Medzianky

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 12. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 05/2022

Prílohy