Preskočiť na obsah

VZN o miestnych poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Medzianky