Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ Obce Medzianky z 18.11.2022

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 12. decembra 2023
Kategória

Prílohy