Záverečný účet za rok 2021 schválený OZ Obce Medzianky

Zverejnené
6. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júna 2022 − 20. júna 2022
Kategória

Prílohy