Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Medzianky.

Nadpis

Zverejnené

Návrh VZN o mieste a čase dieťaťa a o výške príspevku a platbe nákladov v MŠ v Obci Medzianky

ID: 2/2019

13.12.2019

Prílohy