Kontakt

Obecný úrad Medzianky 86
094 31 Hanušovce nad Topľou

Telefón:
057/ 445 23 29       
0907 545 635

E-mail: obecmedzianky@gmail.com

IČO: 00332551
DIČ: 2020630205IČ
DPH: SK 2020630205

Pondelok 8.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 15.00
Streda 8.00 – 15.00
Štvrtok 8.00 – 15.00
Piatok 8.00 – 15.00

Zverejnené 28. mája 2019.
Upravené 20. novembra 2020.